Publisert 13. oktober, 2022Nyhet

ERM skolen – Grunnkurs gjennomført

Onsdag 12.10.22 var det det drøyt 40 engasjerte medarbeidere innen feltet psykisk helse og voldsrisiko, som var til stede på grunnkurs i Early Recognition Method (ERM), i store auditorium på Gaustad. Her var det god representasjon fra ulike kommuner, sykehus og private tiltak.

Det ble gitt grunnleggende opplæring i ERM, med fokus på sentrale begreper som forvarsler, sårbarhetssammenhenger og tidlig intervensjon i et voldsforbyggende perspektiv.

Videre ble det forklart hvor viktig denne metodikken kan være i bidraget med systematikk, kontinuitet og regelmessighet knyttet til arbeidet/behandlingen av personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko.

Opplæringen bestod av en kombinasjon av forelesningsøkter, video, diskusjoner i plenum og gruppearbeid.

Det hele tilrettelagt og gjennomført av Gunnar Eidhammer og Lars Erik Selmer ved SIFER Sør-Øst.

En stor takk også til Marianne Løkken for bidraget med organisering og påmelding!

Bilde ERM grunnkurs 12.10.22
Fagutviklingssykepleier Gunnar Eidhammer foreleser for engasjerte kursdeltagere.
Foto: Lars Erik Selmer