Publisert 1. oktober, 2020Nyhet

ERM opplæring på Regional sikkerhetsavdeling (RSA)

Opplæringen ble gjennomført av Lars Erik Selmer og Gunnar Eidhammer som er tilknyttet Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst.

Hallgeir Vik som er en del av ERM sentralt blir kontaktperson på RSA.

Her kan du lese mer om ERM: https://sifer.no/verktoy/erm/

Det vil bli avholdt kurs i klinisk bruk av ERM våren 2021, disse vil du finne i SIFERs kurskalender i løpet av høsten: https://sifer.no/calendar/