Publisert 25. april, 2022Disputaser, Nyhet

Disputas: Natalia Tesli

Torsdag 5. mai vil Natalia Tesli forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo: “Imaging violence in psychosis: Using MRI to investigate neurobiological correlates of violence in psychotic disorders”.

Tesli har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt sammenhengen mellom hjernens struktur og vold hos pasienter med psykose. Hennes arbeid er del av prosjektet SikkerhetsTOP, og Unn Kristin Hansen Haukvik er hovedveileder.

Tid: 5. mai 2022. Prøveforelesning kl. 10.15 og disputas kl. 13.15.

Sted: Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo sentrum.

Mer informasjon finnes på nettsidene til Institutt for klinisk medisin, UiO.