Bilde av Kristine Nerbye
Kristine Nerbye, Administrasjonskonsulent
Spesialpoliklinisk enhet
Kristine Nerbye
Administrasjonskonsulent
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
E-post: krnerb@ous-hf.no