Psykiatri og jus

Kalender for Psykiatri og jus

18. okt 2023 - 18. okt 2023
Webinar
Psykiatri og jus, Rettspsykiatri, Faglige møter og samlinger

Undervising om Psykiatri og jus

C-kurs i rettspsykiatri

Kurset omhandler hvordan rettsoppnevnte sakkyndige skal besvare mandatet fra retten i form av utarbeidelse av en rettspsykiatrisk erklæring. Kurset er rettet mot klinisk erfarne spesialister i psykiatri og psykologi som jobber som, eller planlegger å jobbe som, sakkyndige i straffesaker.

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.