Verktøy / Strukturert klinisk risikovurdering

SAM (Stalking Assesment and Management)

Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 14. December 2017

SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking. Forfattere av SAM er P.Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon. SAM står for «Stalking Assesment and Management». I denne manualen får man beskrevet arbeidsmetoden som kalles strukturert faglig risikovurdering. I manualen beskrives 30 ledd knyttet opp til tre domener som vurderes sammen med andre opplysninger fo å danne grunnlaget for en risikovurdering. Manualen inneholder også forslag til arbeidsskjema som kan gjøre det lettere å komme frem til gode håndteringsplaner som bygger på troverdige og sannsynlige (rimelige) risikoscenarier.

 

Brukerveiledningen består av 6 trinn:

 1. Innsamling av opplysninger
 2. Tilstedeværelse av risikofaktorer
 3. Vurdering av risikofaktorers relevans
 4. Risikoscenarier
 5. Håndteringsstrategi
 6. Konklusjon og anbefaling - oppsummering

I SAM beskrives 30 ledd som deles inn i tre domener: tupe stalking, Risikofaktorer stalker og sårbarhetsfaktorer utsatte.

Type stalking (t-ledd)

 1. Spres/samler informasjon om den utsatte
 2. Kommuniserer med den utsatte
 3. Tilnærmer seg den utsatte
 4. Direkte kontakt med den utsatte
 5. Skremmer den utsatte
 6. Truer den utsatte
 7. Utøver vold mot den utsatte
 8. Stalking er vedvarende
 9. Opptrapping av stalkingen
 10. Overtredelse av kontaktforbud

Risikofaktorer stalker (r-ledd)

 1. Sinne
 2. Tvangsmessig besettelse
 3. Irrasjonell
 4. Benektende/uten anger
 5. Antisosial livsstil
 6. Problemer med intime relasjoner
 7. Problemer i sosiale relasjoner
 8. Følelsesmessig ustabil
 9. Misbruk av rusmidler
 10. Problemer med økonomi og arbeidssituasjon

Sårbarhetsfaktorer utsatte (s-ledd)

 1. Inkonsekvent adferd overfor stalker
 2. Inkonsistent holdning til stalker
 3. Lite tilgang til ressurser som kan beskytte
 4. Utrygg livssituasjon
 5. Problemer med omsorg for avhengige andre
 6. Problemer i intime relasjoner
 7. Problemer i sosiale relasjoner
 8. Følelsesmessig ustabil
 9. Misbruk av rusmidler
 10. Problemer med økonomi og arbeidssituasjon

Norsk oversettelse

Oversettelsesgruppen har vært ledet av Erik Risnes med Sindre Angeltvedt, Siri Nome og Leif Waage som medlemmer i gruppen. Det har også vært en refereansegruppe knyttet til arbeidet bestående av Anita Lill Hansen, Kjersti Narud og Svein Øverland.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling

Ved bestilling må du buke denne lenken: BESTILLINGSSIDE
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort på nettløsningen.

Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no

Til nedlasting: