Publisert 30. september, 2022Nyhet

Ytring

Overlege Pia Jorde Løvgren ved SIFER Sør-Øst, og psykologspesialist Pia Therese Wiig, leder ved RSA Dikemark, har skrevet en leder for Tidsskrift for norsk legeforening. 

De mener lettere tilgang til adekvate helsetjenester for de sykeste pasientene med psykiske lidelser vil kunne redusere risikoen for alvorlige voldshandlinger utøvet av psykisk syke personer. De påpeker at lavt antall døgnplasser og fokus på redusert bruk av tvang kan føre til en høy terskel for helsehjelp for de aller sykeste.

Les hele innlegget her.