Publisert 2. oktober, 2013

“Working Alliance and Service Engagement in early Schizophrenia Spectrum Disorders”

Ragnhild Johansen har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Psykologisk institutt.

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Erik Simonsen, Psykiatrisk forskningsenhet, Roskilde
  • Ph.d. Jan Egil Nordvik, Oslo
  • Førsteamanuensis Silje Steinsbekk, Psykologisk institutt, NTNU
  • Førsteamanuensis Silje Steinsbekk har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesningen vil bli holdt kl. 10:15 i Auditorium D3, Dragvoll, fredag 04. oktober 2013 over oppgitt tema: 

  • «Prediction of treatment drop-out in patients with first-episode psychosis»

Disputasen vil bli holdt kl. 12:30 i Auditorium D3, Dragvoll, fredag 04. oktober 2013

Hovedveileder er professor Knut Hestad, psykologisk institutt, NTNU
Biveileder er Valentina C. Iversen, førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin, NTNU

Disputasen ledes av Professor Bente G. Berg, psykologisk institutt, NTNU

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Sist oppdatert den 2. October 2013 av Christian Lauvrud