Publisert 14. juni, 2023Rettspsykiatri, Seminar

Oppdatert: Webinar om ildspåsettelse

Bilde av brann i en søppelkasse
Foto: Colorbox

Mini-webinar om Ildspåsettelse: fenomenforståelse og risikovurdering

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. Fra 2023 bistår dessuten NERS med rekvisisjoner for risikovurderinger og soningsdyktighetsvurderinger til kriminalomsorgen.


I den forbindelse vil NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, gjennomføre en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis. Det vil gjøres opptak av webinarene.


Ingen påmelding er nødvendig.

Oversikt over de påfølgende mini-webinarene vil bli sendt ut senere.


Første tema var ildspåsettelse og ble avholdt 14. juni kl 14 – 16:00
Foreleser: Psykologspesialist/seksjonssjef Svein Øverland

Opptak av webinaret:

Med vennlig

Svein Kristian Øverland