Publisert 6. oktober, 2017

Vold ved alvorlige psykiske lidelser – SikkerhetsTOP

SikkerhetsTOP-prosjektet har lansert egen nettside

Personer med psykose er en sårbar pasientgruppe, med økt risiko for en rekke negative utfall. Noen psykosesymptomer øker også risikoen for å utøve vold.

I dette prosjektet ønsker forskerne å øke forståelsen av psykoserelatert vold ved å undersøke psykologiske, sosiale og biologiske faktorer og hvordan de påvirker hverandre.

De aller fleste personer med alvorlige psykiske lidelser utøver aldri vold. Likevel er det en økt risiko for vold ved alvorlig psykisk sykdom, noe som stigmatiserer en stor gruppe pasienter.

I følge norsk straffelov kan ikke lovovertredere straffes for handlinger som er begått i psykotisk tilstand, fordi man da er å betrakte som utilregnelig i strafferettslig forstand.

I klinisk praksis evalueres personens nåværende og framtidige risiko for å utøve vold. Slike vurderinger er vanskelige, og reiser flere spørsmål:

  • Hvorfor har personer med psykose en økt risiko for å begå vold1?
  • Hva karakteriserer psykotisk vold?
  • Hvordan kan vi best predikere vold hos personer med alvorlige psykiske lidelser?

Les mer og følg prosjektet her.

Sist oppdatert den 6. October 2017 av Christian Lauvrud