Publisert 30. mars, 2023Nyhet

Vi har reorganisert tidligere TvangsForsk, og heter nå Frivillighet og tvang! 

Frivillighet og tvang jobber med å øke kunnskap om frivillighet og tvang, redusere tvang og om nødvendig bidra til forsvarlig bruk av tvang. Vi mener at det ideelle for både pasienter, pårørende og helsepersonell er frivillighet.

Frivillighet og tvang driftes av ansatte i SIFER Nord, og består av et tverrfaglig team innen sykepleie, psykologi, medisin og juss. Vi tilbyr informasjon og undervisning innenfor nevnte fagområder, samtidig som vi kan tilpasse vår kompetanse for andre fagområder og yrkesgrupper.

De ansatte i Frivillighet og tvang består av: Erlend Bugge, Julie Hansen, Marianne Silsand, Kirsti Seljenes og Veronica Fjeld.

Besøk hjemmesiden: www.frivillighetogtvang.no.

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091288215577.  

Dersom dere har spørsmål eller tilbakemeldinger kan dere kontakte oss på: frivillighetogtvang@gmail.com.