Publisert 3. november, 2022Nyhet

Vellykket konferanse om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk

22.-23. september arrangerte SIFER Nord sammen med RVTS Nord konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk» i Bodø i Nordland. Dette er andre gangen konferansen blir avholdt; forrige gang var i 2021, da i heldigitalt format.

På tross av lang reisevei for noen, var det til sammen rundt 80 stk som deltok fysisk på konferansen, der deltakerne kom fra Oslo i sør til Kirkenes i nord. I tillegg var det rundt 120 stk som så konferansen via streaming. Både primærhelsetjenesten, kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjon var representert.

Lise Folkestad (Troms politidistrikt) holdt innlegg om seksuallovbrudd på internett sammen med Jana Maack (SIFER Nord).
Foto: Jana Maack

Programmet besto av interessante innlegg fra dyktige foredragsholdere. Blant annet fikk man høre om æresrelatert vold fra Amina Winningah ved IMDi, om behandlingstilbudet «Det finnes hjelp» av Thomas Grov Eilertsen ved SIFER Nord, om inkluderende rehabilitering av Gro Lind-Olsen i Wayback og om omvendt voldsalarm av Jane Vibeke Dullum fra OsloMet. Elisabeth Gerhardsen fra SANKS holdt også et innlegg om hvordan kultur og minoritetserfaringer preger kommunikasjon om vold og overgrep i samiske miljøer.

Bilde Amina Winningah
Amina Winningah (IMDi) holdt innlegg om æresrelatert vold.
Foto: Jana Maack

Tilbakemeldingene fra deltakerne var klare: Det å jobbe med personer med volds- eller seksuallovbruddsproblematikk kan tidvis oppleves ensomt, og man kan føle seg alene i arbeidet med å tilby hjelp og behandling til disse menneskene.

Allikevel er man enige om at nettopp hjelp er riktig måte å møte disse utfordringene på. Det er derfor både nødvendig og godt å møte andre som arbeider innenfor feltet. Sammen kan man forebygge, behandle og mestre vold- og seksuallovbruddsproblematikk!