Publisert 21. august, 2023Nyhet

V-RISK-Y – ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

V-RISK-Y bygger på V-RISK-10, et enkelt screeninginstrument for voldsrisiko hos voksne pasienter i allmennpsykiatrien med vekt på akuttsammenhenger. V-RISK-10 ble utviklet på begynnelsen av 2000-tallet på Regionalt kompetansesenter for sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri, Oslo universitetsykehus (den gang Ullevål), Helseregion Sør-Øst (KPS). I dag brukes V-RISK-10 over hele verden og er oversatt til mange språk. KPS har gjennom årene fått mange henvendelser om voldsrisikovurdering hos ungdommer, og også forespørsler fra bl.a. Sverige og USA om å kunne forandre V-RISK-10 for å tilpasses ungdom.

Utviklingen av V-RISK-Y foregikk fra 2018-21 og ble basert på de 10 risikoleddene i V-RISK-10. Alle leddene ble diskutert internt og med fagfolk i inn og utland. Dette resulterte i en pilotutgave hvor fem risikoledd fra V-RISK-10 ble beholdt uendret, tre ledd ble noe endret, og to ledd ble helt forandret. Ut fra senere tids forskning og erfaringer ble to nye ledd lagt til, slik at V-RISK-Y består av i alt 12 risikoledd.

Det ble lagt vekt på at V-RISK-Y skulle beholde «screening-egenskapene» til V-RISK-10; dvs være kort og enkel å bruke (5-10 min) og spesielt egne seg i akuttsammenheng, både ved innleggelser og poliklinisk. V-RISK-Y sier noe om risikoen for at episoder med vold eller trusler kan finne sted i tidsrommet fra den blir skåret og inntil noen få uker.  Det er ikke nødvendig å gå på kurs for å bruke den, og all nødvendig informasjon finnes på skjemaet.

Etter at pilotversjonen av V-RISK-Y var utviklet ble den testet ut på Ungdomspsykiatrisk akuttavdeling (UPA) / BUPA i Oslo (Sogn) i et prosjekt som omfattet alle pasienter som ble innlagt i løpet av ett år. UPA gjorde en formidabel innsats og gjennomførte prosjektet til tross for pandemien og alt det den medførte av utfordringer. V-RISK-Y ble skåret ved innleggelsen, og under oppholdet ble det registrert eventuelle episoder med vold eller trusler om vold.  

Det viste seg å være god sammenheng mellom skåringene på V-RISK-Y ved innleggelsen og registrerte voldsepisoder under oppholdet, og resultatene fra pilotprosjektet er nylig publisert i Frontiers in Psychiatry. Det viste seg også at enkelte deler av pilotutgaven av V-RISK-Y hadde forbedringspotensial, noe som førte til en ny og revidert utgave som nå er publisert på www.sifer.no,  og som kan lastes ned og er gratis i bruk.  

I løpet av de siste 1,5-2 årene har V-RISK-Y blitt validert i et nasjonalt multisenterprosjekt med deltakelse fra fire akuttpsykiatriske avdelinger for barn og ungdom og fire barnevernsinstitusjoner med akuttfunksjon. Datainnsamlingen er nå avsluttet. Stikkprøver underveis har vist lovende resultater. Endelige resultater foreligger ikke enda, men vil forhåpentlig bli publisert i løpet av høsten/våren.

Les artikkelen fra pilotstudiet her.