Publisert 16. juni, 2021Nyhet

Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien

En kartlegging av utskrivelser fra sikkerpsykiatriske avdelinger viser at forpliktende avtaler, tett samarbeid og klar ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er viktig for å lykkes med å få på plass et godt tjenestetilbud.

Nå er sluttrapporten fra prosjektet «Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien» klar, og Hdir sitt oversendelsesbrev til HOD er levert.

Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemabasert undersøkelse av utskrivelsesprosessen fra sikkerhetspsykiatrien og ut til kommunen, og belyser ulik faktorer til at en del pasienter må vente (lenge) på utskrivelse.

Funnene peker på komplekse og sammensatte faktorer som omhandle lovverk, økonomi, kompetanse, kultur for samhandling og det å danne en felles forståelse for det helthetlige utfordringsbildet pasientgruppen står i, mellom alle involverte aktører. Dette inkludert egenskaper hos pasienten, så vel som egenskaper ved sikkerhetsavdelingene, mottakeravdelingene ellers i spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Rapporten setter søkelyset på hvilke tiltak som kan ha betydning for bedret rettssikkerhet og livskvalitet for en utsatt pasientgruppe, og som samtidig skal bidra til bedre ivaretakelse av samfunnsvernhensynet.

Rapporten kan lastes ned her:

Antje D. Gross-Benberg (prosjektleder)
Hilde Jorunn Kvamme (prosjektleder)