Publisert 15. november, 2013

Utkast til retningslinje for samhandling SFTO/Påtalemyndighet

Et nytt utkast til retningslinjer mellom Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg (SFTO) og påtalemyndighet er under saksbehandling hos riksadvokaten

For å sikre en forsvarlig samhandling mellom Sentral fagenhet for tvungen omsorg og påtalemyndighetens aktører ved etablering og gjennomføring av dom på tvungen omsorg, jf straffeloven § 39a jf §44, er retningslinjen under saksbehandling.

Utkast kan lastes ned i sin helhet nederst på denne siden

Emmanuel Revis kan kontaktes på tlf 909 77 431 ved spørsmål

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 15. November 2013 av Christian Lauvrud