Publisert 21. august, 2013

Utilgivelige handlinger?

22. juli – to år etter Utøya. Finnes det mennesker som ikke bør tilgis og handlinger som er utilgivelige?

Drapene utenfor regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 reiste mange fundamentale spørsmål som ikke kunne behandles i den påfølgende
rettssaken. Dette var spørsmål som ikke handlet om statusen til norsk rettspsykiatri eller om spesialavdelinger i politiet som satt handlingslammet
i en pram ute på Tyrifjorden. Det var spørsmål som ikke dreide seg om hatytringer fra brysomme bloggere eller om angrep på demokratiet.

Les mer av Roald Iversen kronikk i Vårt Land og verdidebatten.no

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 21. August 2013 av Roald Iversen