Publisert 25. april, 2013

Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv

Møte: «Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv» er et samarbeid mellom Norsk psykiatrisk forening, Utvalg for rettpsykiatri og SIFER Sør/Øst

Møtet åpnes av redaktør  i Samtiden,tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål,  Cathrine Sandnes, som vil belyse utfordringer for norsk rettspsykiatri sett fra hennes ståsted.  Klinikere fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge vil også orientere om, og innleder til,  diskusjon om de forskjellige lands bestemmelser i straffelover og helselover; retningslinjer for, organisering av og arbeidsmåter i strafferettslig sakkyndighetsarbeid; samt konsekvenser for psykiatrien og kriminalomsorgen.

Diverse aktører fra rettspykiati i Norge og Danmark vil holde innledninger ut over dagen som vil avluttes med en paneldebatt om hvordan norsk rettpsykaitri kan bli i fremtiden.

Møte vil bli kringkastet med videokonferenseutstyr for de som har lyst å følge debatten fra avstand.

Les mer om program og påmelding lenken under.

Sist oppdatert den 25. April 2013 av Mona Skjønberg