Publisert 30. november, 2022Nyhet

Søker frivillige til oppfølgingstilbud

Circles of Support and Accountability (CoSA) er et tiltak for å støtte tilbakeføring og integrering av personer dømt for seksuallovbrudd etter løslatelse fra fengsel.

CoSA ble etablert i Canada i 1994 og introdusert i Europa i 2002 da den første sirkelen ble startet i Storbritannia. Flere europeiske land har siden etablert CoSA. Etableringen av CoSA ved Oslo friomsorgskontor er første utprøving av modellen i en norsk kontekst. SIFER Sør-Øst er ansvarlig for prosessevalueringen av pilotprosjektet.

Konkret består CoSA av et organisert system (sirkler) av frivillige og profesjonelle som til sammen danner et støttende nettverk rundt den enkelte. Den indre sirkelen består av frivillige fra lokalmiljøet som tilbyr følelsesmessig, moralsk, sosial og praktisk støtte. Den ytre sirkelen består av profesjonelle aktører som bistår den indre sirkelen med opplæring og veiledning.

Ønsker du mer informasjon?

Oslo friomsorgskontor søker nå etter personer som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid med CoSA. De inviterer til informasjonsmøte 1. desember kl. 18.00. Man kan delta fysisk eller digitalt.

Mer informasjon i invitasjonen: