Publisert 13. juni, 2013

Snart kommer VIVO II

En tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser (VIVO II) starter til høsten.

Det er SIFER Sør/Øst, Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Molde, avdeling for helse- og sosialfag som står bak. Videreutdanningen har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng og er organisert som deltidsstudium over ett semester.

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Det er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester, for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Oppdatert innføring

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn – som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.
Studiet skal gi studenten en oppdatert innføring i kliniske metoder for behandling og risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser.

Begrenset antall plasser

Studiet er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:

  • Modul 1: Behandling og risikohåndtering i institusjon
  • Modul 2: Behandling og risikohåndtering i utenfor institusjon

For å delta i VIVO II, må man ha bestått eksamen i ViVo I (Tverrfaglig videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos
mennesker med psykiske lidelser).
Antall studieplasser er begrenset. Opptak av studenter skjer fortløpende fram til søknadsfristens utløp.

Organisering av studiet


Det vil bli arrangert åtte dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus i Oslo – og via videokonferanse.

Studentene blir organisert i faste grupper med fire til seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Datoer for samlingene:

Uke 37:  Tirsdag 10. september, onsdag 11. september.
Uke 41:  Onsdag 9. oktober, torsdag 10. oktober.
Uke 46: Tirsdag 12. November, onsdag 13.november
Uke 48: Onsdag 27. November. Eksamen: torsdag 28.november

Søknadsinfo og studieplan

Du søker til Høgskolen i Molde via Søknadsweb.
 Søknadsfristen er 15 august 2013.

Se studieplanen her: Studieplan (pdf).

For mer informasjon, kontakt Christine Soot Sandli eller Stål Bjørkly ved SIFER Sør/Øst.

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 13. June 2013 av