Publisert 25. juni, 2013

Slutt på hospiteringsprogram

Henrik Belfrage avslutter sitt engasjement ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Klinikken ser seg derfor ikke i stand til å fortsette med hospiteringsprogrammet.

Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall har i mange år arbeidet klinisk og forskningsmessig med bruk av HCR-20 og PCL:SV og videreutvikling av dette i samarbeid med fagmiljøet i Canada, der HCR-20 og PCL opprinnelig ble utviklet. De har vært sentrale i arbeidet med en ny og revidert versjon av HCR-20; HCR-20 v.3.


SIFER Sør-Øst har siden 2002 hatt en samarbeidsavtale med Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall, som blant annet har bestått av en avtale om en serie hospiteringer hvor opplæring og gjennomgang av risiko-vurderinger med HCR-20 v.3 og PCL:SV slik det gjennomføres i Sundsvall.

En av nøkkelpersonene for dette programmet er Henrik Belfrage, professor i kriminologi ved Mittuniversitetet og forskningssjef ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, Sverige, og professor ved psykologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Henrik Belfrage avslutter nå sitt engasjement som ansvarlig for forskningsvirksomheten ved Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall. Klinikken ser seg derfor ikke i stand til å tilby videre hospiteringskurs og fremtidige kurs vil inntil videre ikke bli arrangert ved klinikken.

SIFER Sør-Øst arbeider med å planlegge alternative opplæringspakker for risiko-vurderinger med HCR-20 v.3 og PCL:SV.

Sist oppdatert den 25. June 2013 av Christine Soot Sandli