Publisert 6. juni, 2013

Sikkerhetsseminaret 2013

Avdeling for Sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sammen med Sikkerhetsenheten ved Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til årets Sikkerhetsseminar 2013 i Tromsø.

Også i år ønsker vi å sette fokus på balansekunst og spesielt på balansen mellom samfunnsvern og behandling.
Vi har et spennende program som strekker seg fra politikken, via lovverket og som ender ut i fag- og brukerperspektivet. Hvilken innsikt har politikere i vårt fagfelt, og hva forventer de av oss?
På hvilken måte kan vi påvirke utviklingen? Står økende krav til ivaretakelse av samfunnsvernet i kontrast til våre faglige og etiske prioriteringer?

Vi ønsker at dere allerede nå setter av dagene 2- 4. oktober 2013 til Sikkerhetsseminaret i Tromsø.

Fullstendig program med foredragsholdere er under utarbeidelse.
Det samme gjelder påmeldingslink og ytterligere praktiske opplysninger.

Velkommen til inspirerende dager i Tromsø.

Vel møtt!
På vegne av programkomiteen
Bente Stellander
Avd.leder /psykologspesialist
Avdeling for Sikkerhetspsykiatri UNN-HF

Kontaktinfo: bente.stellander@unn.no

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 6. June 2013 av Christian Lauvrud