Publisert 9. oktober, 2023Konferanse, Nyhet

SIFER-samling 27.-29. september

Temaet for årets SIFER-samling var «Kvalitetsforbedring i den sikkerhetspsykiatriske behandlingskjeden». Alle kompetansesentrene var samlet i Tromsø hvor vi blant annet fikk besøk av Sivilombudet, som presenterte funn fra alle regioner, samt rapport fra Samtykkeutvalget. Det var også gruppearbeid på tvers av kompetansesentrene for å knytte tettere kontakt mellom fagmiljøene.