Publisert 17. september, 2019Nyhet

SIFER-nettsidene oppdateres

Nettsidene er for tiden under oppdatering. Det betyr at ikke alle linker fungerer, og det kan enkelte steder mangle utfyllende informasjon.

Ved spørsmål om kurs, seminarer eller konferanser, kontakt Marianne Løkken på e-post loekke@ous-hf.no eller tlf 906 90 507. 

Takk for tålmodigheten mens arbeidet pågår!