Publisert 15. august, 2013

Seminar om tilregnelighetsregler

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland universitetsjukehus ønsker velkommen til seminar om tilregnelighetsregler i Bergen torsdag 29. august. 

Vi har fått tre fremtredende fagpersoner til å holde innlegg, før seminaret avsluttes med en felles diskusjon

Program:

10:00  – Linda Gröning: Legal Insanity: A Criminal Law Perspective on the Grounds for Mental Disorder as an Excusing Condition

10:40 – Stål Bjørkly: Psychosis and criminal responsibility: Person, situation or interaction?

11:20 – Pause

11:40 – Stephen Hart: “Mental disorder defense” in Canada and the role as Expert witness

12:20 – Paneldebatt

Forelesere:

Linda Gröning er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Stål Bjørkly er professor ved Høyskolen i Molde og er også ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus HF.

Stephen Hart er professor ved Simon Fraser University, Canada, og gjesteprofessor ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er også ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus.

Språkform:
Engelsk

Tid:
29. august kl. 10-13.  

Sted:
Auditoriet, Sandviken sykehus, Bergen.

Pris:
Ingen påmeldingsavgift

Påmelding:
Til Britt Blåsternes. E-post: britt.blasternes@helse-bergen.no
Tlf: 55 95 83 09

Frist 27. august.

Sist oppdatert den 15. August 2013 av Knut Rypdal