Publisert 15. november, 2022Nyhet

Samling i det fler-regionale fagnettverket i sikkerhetspsykiatri

Fredag 11.11.22 var Sykehuset Østfold, Kalnes vertskap for den halvårlige samlingen i det fler-regionale fagnettverket i sikkerhetspsykiatri.

Grunnet økonomiske forhold og sykdom ble deltagelsen noe amputert, men de oppmøtte fikk en fin dag på Kalnes med interessante innlegg og omvisning på sykehuset.

Fra interne krefter på Kalnes fikk vi innlegg om Dom til overføring psykisk helsevern, bygningsmessige forhold og miljøterapi. Alle innleggene bidro til refleksjoner og diskusjoner i nettverket.

Takk til Jon og Stig Arne på Kalnes, som organiserte en fin fagdag for oss.

Bilde fagnettverkssamling på Kalnes

Tekst og foto: Gunnar Eidhammer