Publisert 4. november, 2021Nyhet

Rettssikkerhetsprisen 2021

Vår alles kjære Randi Rosenqvist er tildelt rettssikkerhetsprisen for 2021, og SIFER er svært stolte over denne utmerkelsen.

Rettssikkerhetsprisen

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.

• Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.

• Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.

• Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Juryens vurdering

Om Randi skriver juryen:

«Randi Rosenqvist har gjennom sitt engasjement endret rettsstatens behandling av alvorlig psykisk syke innsatte. Hennes arbeid for menneskeliggjøring av dem som begår alvorlig kriminalitet kan best illustreres ved å sitere prisvinneren selv:

«De psykotiske de har jeg så vondt av. De har det så vanskelig, og jeg har brydd meg om dem bestandig.»

Prisvinneren har levd et yrkesliv i grenselandet mellom psykiatri og juss. Hennes engasjement for alvorlig psykisk syke har bidratt til store og viktige endringer i norsk rettspsykiatri. Hun har plassert rettspsykiatrien i befolkningens bevissthet ved å gi den en stemme og vise dens funksjon i rettsstaten.

Da hun som saksbehandler i Helsedirektoratet innstilte på at Reitgjerdet sykehus skulle legges ned, ble hun samtidig introdusert for institusjonens pasienter; aggressive psykotiske menn. Det har ført henne i kontakt med noen av landets mørkeste menneskesinn.

Selv har hun sagt at hun er en «pen dame fra Oslo Vest med et godt forhold til kriminelle». Hun liker å snakke med dem, og trekker frem deres «drive» og energi.

Kanskje er det denne «driven» som har ført til at prisvinneren har utviklet et sterkt og gjennomgripende engasjement for mennesker som få andre er opptatt av.

De siste årene har hun gjennom sitt arbeid ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, etablert et nytt spisskompetanseområde – fengselspsykiatri. Hun behandler og vurderer personer som begår de alvorligste kriminelle handlinger, dømmes til lange fengselsstraffer, og som i tillegg sliter med alvorlig psykisk sykdom.

Juryen har lagt vekt på at prisvinneren har plassert rettspsykiatrien inn i en rettssikkerhets-dimensjon og gitt økt innsikt i samvirket mellom jus og psykiatri. Hun står også bak innføring av såkalte «sikkerhetshjem» som alternativ for dem som i praksis soner en livsvarig dom.

Rosenqvist er også kjent som en klar og tydelig kritiker av norske myndigheter, og har lagt seg ut med mer enn én justisminister gjennom sitt 40-årige engasjement

Hjertelig gratulerer Randi, fra hele SIFER!

Bilde Randi Rosenqvist
Randi Rosenqvist, SIFER Sør-Øst