Publisert 22. juni, 2023Nyhet

Rapporten om samtykkekompetanse er publisert!

Funnene fra undersøkelsen vi gjorde på oppdrag fra Helsedirektoratet fremgår av utvalgets rapport.

Vi i Frivillighet og tvang synes utvalget kommer med flere gode anbefalinger. Vi ser frem til å se hvordan departementet følger dette opp.

Klikk her for å lese mer om vårt bidrag og synspunkter!