Sjelsevne-begrepet i norsk strafferett; en historiografisk tilnærming.

Region:
SIFER Midt
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Tidsskrift for strafferett, 2022
Online / DOI:
https://doi.org/10.18261/strafferett.22.2.2