Ser vi en økning i antallet utilregnelige drapspersoner? Et forsøk på svar ved bruk av historiske kilder og diakron komparasjon.

Region:
SIFER Midt
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Kritisk juss, 2023
Online / DOI:
https://doi.org/10.18261/kj.49.3.3