Psykotisk, fengslet og alene

Region:
SIFER Sør-Øst
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Tidsskrift for Den norske legeforening, 2018
Online / DOI:
https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0529