Psykiatere, psykologer eller begge deler? Strafferettsjuristers begrunnelser for valg av rettspsykiatrisk sakkyndige

Maren Vikerust Graff,

Region:
SIFER Sør-Øst
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Lov og Rett, 2018