Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging

Christine Friestad, Berit Johnsen, Birgitte L. Storvik, Erik Søndenaa

Region:
SIFER Midt
Type:
Rapport
Publisert:
https://bufdir.no/aktuelt/ny_rapport_varierende_rettsikkerhet_for_innsatte_med_utviklingshemming/, 2020
Temaer:
Psykisk utviklingshemning

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en undersøkelse gjennomført av KRUS og Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Midt og Sør-Øst, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Oppdraget er gjennomført i perioden august 2018 – desember 2019. Formålet med undersøkelsen har vært å få ny kunnskap om situasjonen for personer med utviklingshemming i norske fengsler, og belyse hvordan ulike aktører kan bli bedre til å fange opp og tilrettelegge for denne gruppen under straffegjennomføring.

Nøkkelord: Innsatt, utviklingshemming, fengsel, straffegjennomføring