Brukermedvirkning i praksisnær forskning : hva er det, og hva gir det?

Stål Bjørkly, Atle Ødegård

Region:
SIFER Sør-Øst
Type:
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel