Blokkeres traumatiske minner fra bevisstheten?

, Ellen Margrethe Wessel, Svein Magnussen

Region:
SIFER Sør-Øst
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Tidsskrift for Den norske legeforening, 2019
Online / DOI:
https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0936

Traumatiske hendelser fører ikke til amnesi for hendelsesforløpet, ifølge nyere
hukommelsesforskning. Men både diagnosemanualer, fagfolk og rettssystemet opererer
med psykogent betinget amnesi som forklaringsmodell.