BASIS-prosjektet 2016-2019 (Behandling av seksuallovbruddsdømte i sør-øst)

Ingeborg Jenssen Sandbukt, Christine Friestad, Sjur Dugstad, Saghi Khazaeni

Region:
SIFER Sør-Øst
Type:
Rapport
Publisert:
Intern rapport, 2019
Temaer:
Seksualisert vold

BASIS-prosjektet er et treårig pilotprosjekt basert på samarbeid mellom kriminalomsorgen og Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Formålet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd, samt å bidra til økt kunnskap om seksuallovbruddsdømte. Arbeidet har vært et viktig utviklingsprosjekt der tverretatlig samarbeid har vært et fundament.