Publisert 24. april, 2013

Politiet.no: Betre risikovurdering i familievaldsaker

Politistasjonane på Stovner og i Horten har testa ut eit analyseverkty som kan vurdere risikoen for at valdsutøvarar held fram med å true eller utøve vald mot sine partnerar.


Politistasjonane på Stovner og i Horten har testa ut eit analyseverkty som kan vurdere risikoen for at valdsutøvarar held fram med å true eller utøve vald mot sine partnerar.

Erfaringane med risikovurderingsverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assesment) er såpass gode at Politidirektoratet (POD) vil at 5 andre distrikt skal ta i bruk verktyet innan nyttår. Les mer.

Sist oppdatert den 24. April 2013 av Roger Almvik