Publisert 16. august, 2022Konferanse

Perinatalkonferanse: Alvorlig vold mot små barn

Foto: Bjørn Wad

Konferanse, 17. oktober, 2022

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Barnevernvakta i Trondheim og Perinatalkomiteen i Trøndelag har gleden av å invitere til fagkonferanse 17.10.22.

Når og hvor

Dato: 17.10.2022 
Klokkeslett: 08:00-15:30
Sted: Kunnskapssenteret, KA12, det store auditoriummet i 1. etasje.

Arrangør: Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital
Medarrangør: Barnevernsvakta og Perinatalkomiteen i Trøndelag.

Vi vil med denne konferansen sette fokus på alvorlig vold mot små barn, og ønsker at alle som jobber med gravide, nye familier og spe- og småbarn skal få økt sin kompetanse på vold og overgrep.

Videre vil vi ha kompetanseheving på lovverket når helsepersonellet blir bekymret og utfordres på taushetsplikten i samhandling med samarbeidende instanser og barneverntjenesten.

Sist men ikke mist vil vi også ha fokus på hvordan vi ivaretar oss selv og våre kollegaer som hjelpere etter de belastinger vi blir utsatt for i krevende pasientsaker.

Målgruppe: Konferansen favner bredt og er relevant for alle som jobber med svangerskap, barn og familier i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det være seg sykehus, fastleger, helsestasjoner, innen pediatri, barnevern, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, og andre som kommer i kontakt med denne pasientgruppen som studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter.

Program og påmelding finnes her