Publisert 21. oktober, 2016

PATRIARK er oversatt til norsk.

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

Under seminarrekken «Voldsrisiko 2016» i februar ble det holdt et dagsseminar om PATRIARK som nylig er oversatt til norsk. Foreleser var Henrik Belfrage (bildet) som er medforfatter til PATRIARK. Seminaret var godt besøkt av både ansatte hos politiet og NAV samt helsepersonell fra flere institusjoner. 

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold. PATRIARK er laget spesielt for bruk av politiet, sosiale tjenester, skoler og av helsepersonell i psykiatrien. Retningslinjene bygger på tidligere arbeid gjort med risikovurderingsverktøy som følger tankegangen rundt SPJ (strukturerte faglige vurderinger). Forfattere av PATRIARK er P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.

Oversettelsesgruppen har bestått av Asle M. Sandvik, Anita Lill Hansen, Siri Nome og Leif Waage som alle er tilknyttet kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Du kan lese mer om PATRIARK ved å følge linken under. Her finner du også kontaktinformasjon og bestillingsskjema.

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Steffen Stamnes