Publisert 4. august, 2014

Pål Hartvig runder av

Etter 14 år på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Gaustad, Oslo fratrer nå Pål sin stilling. Han har vært med siden starten da Pål og daværende leder for senteret, Bjørn Østberg, startet samarbeidet med å bygge opp senteret i år 2000.

Pål Hartvig er født 1936 og oppvokst i Oslo. Som ung var han en lovende juniorskøyteløper, og skøytesporten er, i tillegg til de fleste andre sportsgrener, han ennå kjær.


Etter studier oppnådde han cand. med. i Oslo 1960, før han gikk inn i psykiatrisk tjeneste og ble spesialist i 1968. Han har lang fartstid i klinisk psykiatri og har jobbet flere steder i landet. Lengste sammenhengende periode var ved Telemark sentralsykehus der han jobbet som avdelingsoverlege fra 1970, ble sjeflege for hele sykehuset (inkl. somatisk) i 1985 og konstituert direktør tidlig på 1990- tallet.
I 1997 flyttet han tilbake til Oslo og var overlege på Gaustad frem til årsskiftet 1999/2000, da Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo som var besluttet opprettet i 1998 startet opp sin tjenesteproduksjon.


Frem til fratreden 2014 har Pål gjort mye forskjellig, herunder en del forskning. Ble Dr. philos i 2010, med hovedgrunnlag i arbeider i voldsrisikovurdering og fengselspsykiatri. Han er også førsteforfatter for V-RISK-10. I tillegg er det verdt å nevne at han fra 1967 og frem til i dag har produsert nærmere 60 artikler i referee-baserte tidsskrifter, i tillegg til å være sakkyndig medlem av Reitgjerdetkommisjonen 1980, ledet spesialitetskomiteen for psykiatri på slutten av 1970- tallet og leder av Rådet for legeetikk på slutten av 1980- tallet, samt en del andre tillitsverv.


Det kommende året blir Pål tilknyttet Kompetansesenteret på Gaustad, Oslo via ulike enkeltoppdrag. Det er vi som har jobbet sammen med ham svært glade for da han har vært, og fremdeles er, en sentral person både faglig og sosialt.

Sist oppdatert den 4. August 2014 av Martin Bjørnstad