Publisert 16. desember, 2020Nyhet

Overlevering av utredning om partnerdrap

Tirsdag 15. desember overrakte utvalgsleder Ragnhild Hennum Partnerdrapsutvalgets utredning NOUen 2020:17 «Varslede drap?» til justis- og beredsskapsminister Monica Mæland.

Solveig Karin Bø Vatnar ved SIFER Sør-Øst og Høgskolen i Molde er del av Partnerdrapsutvalget som ble oppnevnt i 2018. Utvalget fikk da i oppgave å gjennomgå saker om drap der gjerningsper­sonen er daværende eller tidligere partner.

I sin utredning presenterer Partnerdrapsutvalget alvorlige funn. De peker blant annet på at man finner registrert partnervold forut for partnerdrapet i alle de 19 straffesakene de har gjennomgått, og at politi eller andre hjelpeinstanser i flere av tilfellene har vært kontaktet uten at det har vært satt i verk tiltak. Utvalget fant også at levekårsutfordringer var gjennomgående blant de involverte i straffesakene.

Basert på funnene fra gjennomgangen og oppdatert forskning på partnerdrap, gir utvalget i NOUen en rekke anbefalinger til hvordan partnerdrap best kan forebygges.

Ler pressemelding om overleveringen av utredningen på regjeringens nettside her.

Opptak av pressekonferansen kan ses her.