Publisert 16. desember, 2020Nyhet

Overlevering av utredning om partnerdrap

Tirsdag 15. desember overrakte utvalgsleder Ragnhild Hennum Partnerdrapsutvalgets utredning NOUen 2020:17 «Varslede drap?» til justis- og beredsskapsminister Monica Mæland.

Solveig Karin Bø Vatnar ved SIFER Sør-Øst og Høgskolen i Molde er del av Partnerdrapsutvalget som ble oppnevnt i 2018. Utvalget fikk da i oppgave å gjennomgå saker om drap der gjerningsper­sonen er daværende eller tidligere partner.

I sin utredning presenterer Partnerdrapsutvalget alvorlige funn. De peker blant annet på at man finner registrert partnervold forut for partnerdrapet i alle de 19 straffesakene de har gjennomgått, og at politi eller andre hjelpeinstanser i flere av tilfellene har vært kontaktet uten at det har vært satt i verk tiltak. Utvalget fant også at levekårsutfordringer var gjennomgående blant de involverte i straffesakene.

Basert på funnene fra gjennomgangen og oppdatert forskning på partnerdrap, gir utvalget i NOUen en rekke anbefalinger til hvordan partnerdrap best kan forebygges.

Ler pressemelding om overleveringen av utredningen på regjeringens nettside her.

Opptak av pressekonferansen kan ses her.

Siste nytt
Straff av barn
30. mars, 2021
FOSTREN etablert
18. februar, 2021