Publisert 29. oktober, 2018

Offisiell åpning av NERS

Tirsdag 30. oktober 2018 åpner offisielt nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

I juni 2013 ble rapporten «Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning levert av en arbeidsgruppe, ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltagelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet. Rapporten dannet grunnlag for pilotprosjektet «Utvikling av norsk rettspsykiatri».
Midlertidig rettspsykiatrisk enhet (MRE) ble etablert ved St. Olavs hospital, avdeling Brøset januar 2015, som ledd i pilotprosjektet.

I mars 2018 etablerte Helse- og omsorgsdepartementet «Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet» (NERS) som landsdekkende enhet etter modell av MRE.

St. Olavs hospital, avdeling Brøset, har derfor en offisiell åpning av NERS i kapellet ved avdeling Brøset tirsdag den 30. oktober fra kl 12.00.

Sermonien streames og kan følges direkte på hjemmesiden www.ners.no fra kl 12:30

Hovedpunkter på programmet:

12.00 Mottagelse og servering

12.30 St. Olavs hospital – Velkommen

12.45 Statssekretær Knut Morten Johansen – Innledning for dagen

13.00 Kulturelt innslag

13.15 Øystein Mæland – Bakgrunn og forarbeidet

13.30 Riksadvokaten v/førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

13.45 Presentasjon NERS; Lokaler – i dag og i morgen

14.00 Guro Angel Gimse – Psykiatri fra en justispolitikers perspektiv

14.15 DRK v/Karl Heinrik Melle – NERS’ betydning for norsk rettspsykiatri

14.30 KPS Brøset v/professor Kirsten Rasmussen – Norsk Rettspsykiatri – Quo Vadis?

14.45 Fungerende divisjonssjef Randolf Vågen 

Sist oppdatert den 29. October 2018 av Christian Lauvrud