Publisert 7. mai, 2013

Nytt undervisningsemne i kriminalitet og psykiatri

Nytt 6000-emne i medisin, psykiatri, kriminalitet og samfunn 1800-2000, et samarbeid mellom institutt for historiske og klassiske fag, NTNU og Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset, St. Olavs hospital.

Kurset gir innføring i noen sentrale emner og tema i psykiatriens og kriminologiens tilnærming til galskap og kriminalitet de siste 150-200 årene.

Hovedvekten ligger på problemstillinger fra psykiatrien, mens tema fra kriminologi og teologi trekkes inn for å forklare særegne tema innen retts- og sikkerhetspsykiatri.
Pensumlitteraturen eksemplifiseres ved bruk av eksempler hovedsakelig fra de to sikkerhetspsykiatriske institusjonene Kriminalasylet og Reitgjerdet.

Kontaktperson Professor Øyvind Thomassen

Sist oppdatert den 7. May 2013 av Roger Almvik