Publisert 2. desember, 2011

Nytt nettsted for SIFER

Kompetansesenterene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri jobber med ny felles webportal

I løpet av siste halvdel av 2011 vil de tre kompetansesentrene jobbe med å utvikle en ny felles webportal.

Den nye siden er et samarbeidsprosjekt mellom de tre sentrene og Apasje design og kommunikasjon.

Formålet med sidene er å skape en samlende portal hvor informasjon om fagfeltet er lett tilgjengelig og søkbart.

Sist oppdatert den 2. December 2011 av Christian Lauvrud