Publisert 13. juni, 2013

Nytt fra TERMA

Kompetansesenteret i sikkerhetspsykiatri i Bergen arrangerer en egen fagdag for organisasjoner som arbeider etter TERMA/Bergen modellen

Dette skjer i tilknytning til voldsrisikokonferansen i Bergen i mai.

Hensikten er å dels oppsummere status, dele erfaringer, oppdatere seg faglig  – men også diskutere eventuelt framtidig faglig og/eller forskningsmessig nettverkssamarbeid i et nordisk perspektiv. Flere av disse prosjektene er i ferd med å bli evaluert vitenskapelig.

Mange deltakere

Så langt er det klart at det kommer nærmere 60 deltakere fra følgende steder som har tatt i bruk modellen fra Bergen:
Sverige: SLSO Stockholm, Region Skåne, Dalarna, Västergötland, Sörmland, Västmanland
Norge: Helse Fonna, Helse Førde, Sykehuset Telemark (Helse sør-øst), Nordlandssykehuset (Helse Nord), Helse Bergen.

Programmet denne dagen inneholder blant annet forelesninger av Caroline Logan om verbal deeskalering og Kelly Watt om bruken av triage ved akutt voldsrisikovurdering.

Erfaringer fra Sverige

I tillegg blir det presentasjoner fra noen av deltakerne. Anna Bjørkdahl snakker om prosjektet i Stockholm, SLSO. Dette er det første prosjektet i Sverige og har pågått siden 2005. SLSO har fokusert på ansatte ved lukkede avdelinger, erfaringer fra dette er publisert i artikkelen: «The influence of staff training on the violence prevention and management climate in psychiatric inpatient units.». J Psychiatr Ment Health Nurs. 2013 Apr;20(5):396-404.

I Sverige har Socialstyrelsen forbudt bruk av mobilt belte, noe som har ført til utprøving av andre hjelpemidler for å forflytte pasienter fra gulv til seng. Västerås vil fortelle om sine erfaringer med kontakt med Socialstyrelsen om bruk av hjelpemiddel og teknikker som kan erstatte mobilt belte.

Samarbeid – kommuner og sykehus

Region Skåne har hatt et stort prosjekt hvor instruktører er utdannet fra både kommuner og sykehus i hele regionen. Med dette er TERMA forsøkt implementert som et felles program for både sykehus og kommune. Vi får innspill fra Region Skåne om deres erfaringer med samarbeid mellom kommuner og sykehus.

Les mer informasjon om modellen her

Sist oppdatert den 13. June 2013 av Atle Lillehovde