Publisert 5. november, 2013

Nytt forprosjekt om historisk bruk av tvang

Kompetansesenteret ved Brøset har fått penger til å utvikle et PhD-prosjekt som skal studere bruk av isolasjon og tvangsmidler i sikkerhetspsykiatrien i perioden 1895-1987

I perioden 1895-1987 var norsk sikkerhetspsykiatri institusjonalisert i de to sikkerhetspsykiatriske institusjonene Kriminalasylet (1895-1963) og Reitgjerdet sykehus (1923-1987).

Professor Øyvind Thomassen har sammen med PhD-student Magne Brekke Rabben fått innvilget midler til å gjennomføre et forprosjektet som skal resultere i et søknadsdokument for et PhD-prosjekt som skal studere bruk av isolasjon og mekaniske tvangsmidler i norsk sikkerhetspsykiatri i det 20.århundret.

Prosjektet har tilgang til alle journalseriene fra de to institusjonene som er relatert til bruk av isolasjon og tvang. Arkivene fra Kriminalasylet er digitalisert, mens det aktuelle arkivmaterialet fra Reitgjerdet er tilgjengelig ved Brøset kompetansesenter.

For- og PhD-studien inngår i hovedprosjektet «Mainnan i buret – Norsk sikkerhetspsykiatri 1895-1987» og er tenkt finansiert gjennom humanistiske- eller helseforskningskilder.

Sist oppdatert den 5. November 2013 av Christian Lauvrud