Publisert 2. oktober, 2023Fengselspsykiatri, Nyhet

Nyetablert regionalt fengselsnettverk i Helse Midt-Norge

Bilde av Hanne Foss Berget
Foto: Hanne Foss Berget

Mandag 18.september startet Helse Midt-Norge opp sitt regionale fagnettverk for behandlere i fengsel. Bakgrunnen for etableringen er Helse Midt-Norge sin oppfølging av de anbefalinger som blant annet SIFER kom med i rapporten «Områdefunksjonen», og som innebærer en styrking av den stedlige spesialisthelsetjenesten til innsatte i norske fengsler.

St.Olavs hospital ved avdeling for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri har fått i oppdrag å etablere og lede nettverket. Her samarbeider seksjon for spesialpoliklinikk og SIFER Midt om oppdraget, og nettverket består av behandlere fra både Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Psykologspesialist/poliklinikkleder Hanne Foss Berget leder nettverket, og vil sammen med leder for SIFER Midt, Olav Burkeland, sørge for at nettverket utvikler seg til en nyttig faglig møteplass hvor vi lærer av hverandre.

På første samling på Stjørdal deltok behandlere fra både Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, samt St.Olavs hospital. Fokus på samlingen var å etablere et fagnettverk, samt få et innblikk i hverandres hverdag. Fremover skal vi ha fokus på kompetanseutvikling, fagutvikling, samt se på muligheten for veiledning.