Publisert 7. mars, 2018

NY strategisk plan

SIFER har oppdatert sin strategiske plan for perioden 2018-2023

SIFER skal være det ledende nasjonale fagnettverk for forskning, fagutvikling og formidling innenfor områdene sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. SIFERs overordnede stragiske plan er nå offentligjort.

Hovedmålene til SIFER er i henhold til styringsdokument fra Helsedirektoratet 20.2.2018(4):

  • koordinere utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs og seminar
  • koordinere arbeidet med retningslinjer, veiledere og standarder
  • koordinere felles prosjekter og utredningsoppgaver
  • styrke forskningssamarbeid mellom kompetansesentrene og med andre relevante forskningsmiljøer
  • koordinere videreutvikling av flerregionale, nasjonale og internasjonale fagnettverk
  • spre kunnskap i samfunnet om sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri
  • opprettholde og videreutvikle felles nettside sifer.no
  • følge opp SIFER sin rullerende strategiske plan

Last ned PDF’en under for å lese hele planen.

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 7. March 2018 av Steffen Stamnes