Publisert 17. februar, 2023Nyhet

Ny rapport fra besøk til regional sikkerhetsavdeling – Østmarka i Trondheim

Sivilombudet har publisert en ny rapport fra besøk ved regionale sikkerhetsavdelinger, denne gangen fra Regional sikkerhetsavdeling Østmarka, St. Olavs hospital i Trondheim. I rapporten ser Sivilombudet blant annet nærmere på bruk av belter overfor pasientene og restriksjoner i deres rett til kontakt med omverdenen.

Les mer her
Ny rapport fra besøk til regional sikkerhetsavdeling – Østmarka i Trondheim – Sivilombudet