Publisert 14. desember, 2017

Ny manual tilgjengelig

SAM (Guidelines for Stalking Assessment and Management) er oversatt til Norsk.

SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking. Forfattere av SAM er P.Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon. SAM står for «Stalking Assesment and Management». I denne manualen får man beskrevet arbeidsmetoden som kalles strukturert faglig risikovurdering. I manualen beskrives 30 ledd knyttet opp til tre domener som vurderes sammen med andre opplysninger for å danne grunnlaget for en risikovurdering. Manualen inneholder også forslag til arbeidsskjema som kan gjøre det lettere å komme frem til gode håndteringsplaner som bygger på troverdige og sannsynlige (rimelige) risikoscenarier.

Oversettelsesgruppen har vært ledet av Erik Risnes med Sindre Angeltvedt, Siri Nome og Leif Waage som medlemmer i gruppen. Det har også vært en refereansegruppe knyttet til arbeidet bestående av Anita Lill Hansen, Kjersti Narud og Svein Øverland.

Ønsker du mer informasjon om verktøyet kan du følge denne linken

Sist oppdatert den 14. December 2017 av Steffen Stamnes