Publisert 21. oktober, 2016

Ny kronikk: Er Behring Breivik virkelig isolert?

Mange mennesker i Norge er like isolerte som Anders Behring Breivik.

I neste uke starter rettssaken massemorderen Anders Behring Breivik har anlagt mot den norske stat, fordi han mener at hans soningsforhold bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Dette er altså et juridisk spørsmål som skal besvares av domstolen, og vil omhandle både isolasjonens lengde, varighet, omfang og skadevirkninger. For riktignok sitter Breivik isolert etter juridisk definisjon. Men er han så virkelig isolert – når vi legger mer psykologiske kriterier til grunn? Debatten pågår allerede høyt i mediene, og da kan det være greit å se nærmere på hvilke rammebetingelser han soner under.

Les hele kronikken på Aftenposten.no

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Martin Bjørnstad